logo-barsamweb-blue-dark

با برسام وب بیشتر آشنا شوید

از سال 1378 با نام های مختلف در حال فعالیت هستیم از همان ابتدای فعالیت تمام حواس ما بر فعالیت صادقانه بوده است و پس از گذشت مدت ها تا حدی در این روند موفق بودیم و بسیاری از مشتریان ما پس از دریافت خدمات ما ، تیم فنی ما را به دوستان و آشنایان خود معرفی کردند و در کنار هم توانستیم خدمات خوبی ارائه کنیم و تعداد پرسنل تیم فنی را افزایش دهیم بر این اساس بسیاری از خدمات ما افزایش یافت و در حوزه های مختلف توانستیم خلا های موجود را پر کنیم و در این راه پر پیچ و خم فضای کسب و کار ایران به هموطنان خود خدمت کنیم ما از هر پیشنهادی که برای خدمات فنی مناسب به شما منجر شود استقبال می کنیم و سعی می کنیم اشکالات تیم فنی را بهبود دهیم . امیدوارم کسب و کار شما در ایران به نتیجه مطلوب برسد و شما بتوانید کسب و کار خود را هر روز گسترش دهید.

همکاری تیمی با همکاران 

ما با همکاران خود بصورت تیمی کار می کنیم تا نتایج بسیار شگفت انگیزی داشته باشیم

همکاری تیمی به بهتر تصمیم گرفتن و کسب نتایج عالی در پروژه بسیار کمک می کند از قدیم گفتن چند فکر بهتر از یک فکر است !

1200+دوستان ما
3850+پروژه های انجام شده
25+همکاری های تیمی
18+سالهای فعالیت

مدارک فنی  تیم کاری ما 

برخی از مدارک دریافتی ما و افتخارات ما